Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

summerings

  1. Số nhiều của summering.