Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

stum

  1. Nước nho chưa lên men.

Ngoại động từSửa đổi

stum ngoại động từ

  1. Giữ không cho (nước quả) lên men; giữ không cho (rượu) tiếp tục lên men (khi đã đóng vào thùng).

Tham khảoSửa đổi