Tiếng ÝSửa đổi

Động từSửa đổi

studiare

  1. Học tập.

Đồng nghĩaSửa đổi