Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
saːw˧˧ ʨɔ˧˧ʂaːw˧˥ ʨɔ˧˥ʂaːw˧˧ ʨɔ˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂaːw˧˥ ʨɔ˧˥ʂaːw˧˥˧ ʨɔ˧˥˧

Liên từ sửa

sao cho

  1. Như thế nào, nhằm mục đích gì.
    Nàng rằng non nước xa khơi, sao cho trong ấm thì ngoài mới êm (Truyện Kiều)

Dịch sửa

Tham khảo sửa