Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
sɨ̰ʔ˨˩ ɓiən˧˥ʂɨ̰˨˨ ɓiə̰ŋ˩˧ʂɨ˨˩˨ ɓiəŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂɨ˨˨ ɓiən˩˩ʂɨ̰˨˨ ɓiən˩˩ʂɨ̰˨˨ ɓiə̰n˩˧

Danh từ

sửa

sự biến

  1. Việc quan trọng xảy ra bất ngờ.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa