Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
se̤n˨˩ sḛʔt˨˩ʂen˧˧ ʂḛt˨˨ʂəːŋ˨˩ ʂəːt˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ʂen˧˧ ʂet˨˨ʂen˧˧ ʂḛt˨˨

Tính từ sửa

sền sệt

  1. Hơi đặc.
    Cháo sền sệt.

Tham khảo sửa