Tiếng Na Uy sửa

Tính từ sửa

Các dạng Biến tố
Giống gđc russisk
gt russisk
Số nhiều russiske
Cấp so sánh
cao

russisk

  1. Thuộc về Nga, Sô-viết.
    russisk politikk overfor Afrika
  2. Thuộc về một tiểu bang của Nga. Tiếng Nga.
    russisk språk

Từ dẫn xuất sửa

Tham khảo sửa