Tiếng Na Uy

sửa

Tính từ

sửa
Các dạng Biến tố
Giống gđc russisk
gt russisk
Số nhiều russiske
Cấp so sánh
cao

russisk

  1. Thuộc về Nga, Sô-viết.
    russisk politikk overfor Afrika
  2. Thuộc về một tiểu bang của Nga. Tiếng Nga.
    russisk språk

Từ dẫn xuất

sửa

Tham khảo

sửa