Tiếng AnhSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Từ nguyênSửa đổi

Từ tiếng Latinh rēx.

Danh từSửa đổi

rex (số nhiều regis) /ˈrɛks/

  1. (Rex) nhà vua đang trị vì (nhất là dùng trong các chữ ký trên các bảng tuyên cáo hoặc trong các tiêu đề vụ kiện).

Tham khảoSửa đổi