Tiếng AnhSửa đổi

Danh từSửa đổi

regis số nhiều

  1. Dạng số nhiều của rex