Tiếng Na UySửa đổi

Xác định Bất định
Số ít reiseliv reiselivet
Số nhiều reiseliv reiseliva, reiselivene

Danh từSửa đổi

reiseliv

  1. Cuộc sống du lịch.

Xem thêmSửa đổi