Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zun˧˥ʐṵŋ˩˧ɹuŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɹun˩˩ɹṵn˩˧

Từ tương tự

sửa

Danh từ

sửa

(loại từ cái) rún

  1. (Trung Bộ, Nam Bộ) Như rốn
    Chuồn chuồn cắn rún biết bơi.