Tiếng Việt Sửa đổi

Cách phát âm Sửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zun˧˥ʐṵŋ˩˧ɹuŋ˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɹun˩˩ɹṵn˩˧

Từ tương tự Sửa đổi

Danh từ Sửa đổi

(loại từ cái) rún

  1. (Trung Bộ, Nam Bộ) Như rốn
    Chuồn chuồn cắn rún biết bơi.