Tiếng PhápSửa đổi

Tính từSửa đổi

Số ít Số nhiều
Giống đực régressif
/ʁe.ɡʁe.sif/
régressif
/ʁe.ɡʁe.sif/
Giống cái régressive
/ʁe.ɡʁe.siv/
régressive
/ʁe.ɡʁe.siv/

régressif

  1. Thụt lùi, giật lùi.
    Marche régressive — sự đi giật lùi.
  2. (Sinh vật học) Thoái triển.
    Formes régressives — dạng thoái triển.
  3. (Lôgic) Hồi quy.
    Raisonnement régressif — lập luận hồi quy.

Trái nghĩaSửa đổi

Tham khảoSửa đổi