Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
zajk˧˥ zɨəj˧˥ʐa̰t˩˧ ʐɨə̰j˩˧ɹat˧˥ ɹɨəj˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɹajk˩˩ ɹɨəj˩˩ɹa̰jk˩˧ ɹɨə̰j˩˧

Tính từ sửa

rách rưới

  1. Rách nhiều quá, có thể do quá nghèo túng (nói khái quát).
    Ăn mặc rách rưới.
    Túp lều tranh rách rưới.

Dịch sửa

Tham khảo sửa