Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kwaj˧˧ tit˧˥kwaj˧˥ tḭt˩˧waj˧˧ tɨt˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kwaj˧˥ tit˩˩kwaj˧˥˧ tḭt˩˧

Động từ

sửa

quay tít

  1. Quay thật nhanh.
    Cánh quạt quay tít.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa