Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
kwaj˧˧ fim˧˧kwaj˧˥ fim˧˥waj˧˧ fim˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
kwaj˧˥ fim˧˥kwaj˧˥˧ fim˧˥˧

Động từ sửa

quay phim

  1. Cho máy hoạt động để thu hình ảnh vào phim.

Tham khảo sửa