Tiếng Na Uy sửa

Danh từ sửa

  Xác định Bất định
Số ít potens potensen
Số nhiều potenser potensene

potens

  1. Năng lực tính dục.
    Han hadde mistet potensen.
  2. (Toán) Lũy thừa.
    Tre opphøyet i tredje potens er tjuesju (3x3x3=27).
  3. Độ, mức độ.
    galskap i høyeste potens

Tham khảo sửa