Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /ˈplɛn.tɪ.fəl/
  Hoa Kỳ

Tính từ sửa

plentiful /ˈplɛn.tɪ.fəl/

  1. Sung túc, phong phú, dồi dào.

Tham khảo sửa