Tiếng AnhSửa đổi

 
pied

Tính từSửa đổi

pied

  1. Lẫn màu, pha nhiều màu.
  2. Khoang (chó), (ngựa).

Tham khảoSửa đổi