Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
fəʔəw˧˥ tʰwə̰ʔt˨˩fəw˧˩˨ tʰwə̰k˨˨fəw˨˩˦ tʰwək˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
fə̰w˩˧ tʰwət˨˨fəw˧˩ tʰwə̰t˨˨fə̰w˨˨ tʰwə̰t˨˨

Danh từ sửa

phẫu thuật

  1. Một môn của y học chuyên trị bệnh bằng cách mổ xẻ.

Dịch sửa

Tiếng Anh: surgery

Tham khảo sửa