Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
fam˧˧ fap˧˥fam˧˥ fa̰p˩˧fam˧˧ fap˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
fam˧˥ fap˩˩fam˧˥˧ fa̰p˩˧

Từ tương tự sửa

Định nghĩa sửa

phăm phắp

  1. Đều và có trật tự.
    Mọi học sinh đứng dậy phăm phắp khi thầy vào.

Dịch sửa

Tham khảo sửa