Xem thêm: phù thuỷ

Tiếng Việt

sửa

Danh từ

sửa

phù thủy

  1. Dạng đặt dấu thanh kiểu cũ của phù thuỷ.