Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
fṳ˨˩ zu˧˧fu˧˧ ju˧˥fu˨˩ ju˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
fu˧˧ ɟu˧˥fu˧˧ ɟu˧˥˧

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

phù du

  1. Sâu bọ nhỏ, có cánh bay được, sống ở dưới nước thời gian rất ngắn.

Tính từ sửa

phù du

  1. Ngắn ngủi (cuộc đời).
    Cảnh phù du trông thấy mà đau (Cung oán ngâm khúc)

Dịch sửa

Tham khảo sửa