Tiếng Pháp

sửa

Cách phát âm

sửa

Danh từ

sửa
Số ít Số nhiều
pays
/pe.i/
pays
/pe.i/

pays /pe.i/

 1. Nước, xứ.
  Pays chauds — xứ nóng
 2. Tổ quốc, quê hương.
  pays des oranges — xứ sở của cam
 3. (
 • danh từ giống cái payse) .
 1. Ngừơi đồng hương.
  Il est mon pays — anh ấy là người đồng hương của tôi
  Arriver de son pays — ngờ nghệch, quê mùa
  du pays — (sản xuất ở) địa phương
  être bien de son pays — như arriver de son pays; faire voir du pays à quelqu'un+ làm khó dễ cho ai
  haut pays — miền núi
  mal du pays — xem mal
  pays de connaissance — xem connaissance
  pays perdu — nơi xa lắc xa lơ
  voir du pays — đi đây đi đó

Tham khảo

sửa