Tiếng TàySửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

Danh từSửa đổi

  1. đồi.
  2. .
  3. đống.

Tham khảoSửa đổi

  • Lương Bèn (2011) Từ điển Tày-Việt[[1][2]] (bằng tiếng Việt), Thái Nguyên: Nhà Xuất bản Đại học Thái Nguyên

Tiếng ThổSửa đổi

Danh từSửa đổi

  1. con .