Tiếng Hà LanSửa đổi

Biến ngôi
Vô định
oversteken
Thời hiện tại
Số ít Số nhiều
ik steek over wij(we)/... steken over
jij(je)/u steekt over
steek jij(je) over
hij/zij/... steekt over
Thời quá khứ
Số ít Số nhiều
ik/jij/... stak over wij(we)/... staken over
Động tính từ quá khư Động tính từ hiện tại
(hij heeft) overgestoken overstekend
Lối mệnh lệnh Lối cầu khẩn
steek over ik/jij/... steke over
Dạng địa phương/cổ
Hiện tại Quá khư
gij(ge) steekt over gij(ge) stak over

Động từSửa đổi

oversteken (quá khứ stak over, động tính từ quá khứ overgestoken)

  1. đi qua: đi từ bên đi khác

Đồng nghĩaSửa đổi

overgaan