Tiếng PhápSửa đổi

Tính từSửa đổi

Số ít Số nhiều
Giống đực organique
/ɔʁ.ɡa.nik/
organiques
/ɔʁ.ɡa.nik/
Giống cái organique
/ɔʁ.ɡa.nik/
organiques
/ɔʁ.ɡa.nik/

organique

 1. (Thuộc) Cơ quan.
  Trouble organique — rối loạn cơ quan
 2. Hữu cơ.
  Chimie organique — hóa học hữu cơ
  Engrais organiques — phân hữu cơ
 3. (Thuộc) Tổ chức.
  Loi organique — luật tổ chức

Trái nghĩaSửa đổi

Tham khảoSửa đổi