Tiếng Na UySửa đổi

Số từSửa đổi

nitten

  1. Mười chín (19).
    en ung pike på nitten år

Từ dẫn xuấtSửa đổi

Tham khảoSửa đổi