Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲṵj˧˩˧ɲuj˧˩˨ɲuj˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲuj˧˩ɲṵʔj˧˩

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Động từ

sửa

nhủi

  1. Nói cua chui vào lỗ.

Tham khảo

sửa