Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲap˧˥ɲa̰p˩˧ɲap˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲap˩˩ɲa̰p˩˧

Chữ Nôm sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự sửa

Động từ sửa

nhắp

  1. (Cũ; vch.) . Nhắm (mắt ngủ); chợp.
    Suốt đêm không nhắp mắt.
  2. X. nhấp1.

Dịch sửa

Tham khảo sửa

Tiếng Nùng sửa

Động từ sửa

nhắp

  1. giang.