Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲə̤j˨˩ ɲə̤j˨˩ɲəj˧˧ ɲəj˧˧ɲəj˨˩ ɲəj˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲəj˧˧ ɲəj˧˧

Từ tương tự sửa

Tính từ sửa

nhầy nhầy

  1. Như nhầy
    Tay nhầy nhầy những dầu xe.

Dịch sửa

Tham khảo sửa