Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲət˧˥ tʰiət˧˥ɲə̰k˩˧ tʰiə̰k˩˧ɲək˧˥ tʰiək˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲət˩˩ tʰiət˩˩ɲə̰t˩˧ tʰiə̰t˩˧

Định nghĩa sửa

nhất thiết

  1. Theo một thể lệ, qui tắc, kỷ luật không thể thay đổi.
    Nhất thiết phải soạn xong bài trước khi vào lớp giảng dạy.

Dịch sửa

Tham khảo sửa