Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲi̤n˨˩ ɲə̰ʔn˨˩ɲin˧˧ ɲə̰ŋ˨˨ɲɨn˨˩ ɲəŋ˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲin˧˧ ɲən˨˨ɲin˧˧ ɲə̰n˨˨

Động từ sửa

nhìn nhận

  1. Nhận thức được.
    Nhìn nhận sự thật.
  2. Trông nom săn sóc.
    Nhìn nhận con cái.

Đồng nghĩa sửa

Tham khảo sửa