Tiếng Việt sửa

Từ nguyên sửa

  1. Nhân: người; tạo: làm ra

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲən˧˧ ta̰ːʔw˨˩ɲəŋ˧˥ ta̰ːw˨˨ɲəŋ˧˧ taːw˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲən˧˥ taːw˨˨ɲən˧˥ ta̰ːw˨˨ɲən˧˥˧ ta̰ːw˨˨

Tính từ sửa

nhân tạo

  1. (xem từ nguyên 1) Do người làm ra, chứ không phải có sẵn trong tự nhiên.
    Nhật-bản xây dựng những đảo nhân tạo bằng sắt thép trên biển rất lớn (Võ Nguyên Giáp)

Dịch sửa

Tham khảo sửa