Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ɲa̤ː˨˩ tu˧˧ɲaː˧˧ tu˧˥ɲaː˨˩ tu˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ɲaː˧˧ tu˧˥ɲaː˧˧ tu˧˥˧

Từ tương tự sửa

Danh từ sửa

nhà tu

  1. Người làm nghề tôn giáo.
    Nhà tu kín - Nơi tu hành của những người phụ nữ theo Thiên chúa giáo, không liên hệ với bên ngoài.

Dịch sửa

Tham khảo sửa