Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋi˧˧ ŋə̤ː˨˩ŋi˧˥ ŋəː˧˧ŋi˧˧ ŋəː˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋi˧˥ ŋəː˧˧ŋi˧˥˧ ŋəː˧˧

Động từ sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa