Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋaːŋ˧˧ ŋɨə̰ʔk˨˩ŋaːŋ˧˥ ŋɨə̰k˨˨ŋaːŋ˧˧ ŋɨək˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋaːŋ˧˥ ŋɨək˨˨ŋaːŋ˧˥ ŋɨə̰k˨˨ŋaːŋ˧˥˧ ŋɨə̰k˨˨

Định nghĩa sửa

ngang ngược

  1. Tai ác, hay làm và đòi hỏi những cái trái lẽ thường.

Dịch sửa

Tham khảo sửa