Tiếng ViệtSửa đổi

Cách phát âmSửa đổi

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋɨʔɨ˧˥ hḛʔ˨˩ŋɨ˧˩˨ hḛ˨˨ŋɨ˨˩˦ he˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋɨ̰˩˧ he˨˨ŋɨ˧˩ hḛ˨˨ŋɨ̰˨˨ hḛ˨˨

Danh từSửa đổi

'ngữ hệ

DịchSửa đổi