Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋaʔaŋ˧˥ŋaŋ˧˩˨ŋaŋ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋa̰ŋ˩˧ŋaŋ˧˩ŋa̰ŋ˨˨

Chữ Nôm

sửa

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự

sửa

Tính từ

sửa

ngẵng

  1. Thắt hẹp lại.
    Đến đoạn ấy đường ngẵng xe không qua được.

Tham khảo

sửa