Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
ŋɨə̰ʔk˨˩ suəj˧˧ŋɨə̰k˨˨ suəj˧˥ŋɨək˨˩˨ suəj˧˧
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
ŋɨək˨˨ suəj˧˥ŋɨə̰k˨˨ suəj˧˥ŋɨə̰k˨˨ suəj˧˥˧

Định nghĩa sửa

ngược xuôi

  1. Khắp đó đây, luôn luôn lên ngược xuống xuôi.
    Suốt năm chạy vạy ngược xuôi.

Dịch sửa

Tham khảo sửa