Tiếng AnhSửa đổi

Tính từSửa đổi

neutrinic (không so sánh được)

  1. thuộc về neutrino

Đồng nghĩaSửa đổi

Từ dẫn xuấtSửa đổi