Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
noj˧˥ zɔʔɔj˧˥no̰j˩˧ jɔj˧˩˨noj˧˥ jɔj˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
noj˩˩ ɟɔ̰j˩˧noj˩˩ ɟɔj˧˩no̰j˩˧ ɟɔ̰j˨˨

Từ tương tự sửa

Tiếng Seneca sửa

  1. Nối dõi tông đường.

Dịch sửa

Tham khảo sửa