Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
noj˧˥ zɔʔɔj˧˥no̰j˩˧ jɔj˧˩˨noj˧˥ jɔj˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
noj˩˩ ɟɔ̰j˩˧noj˩˩ ɟɔj˧˩no̰j˩˧ ɟɔ̰j˨˨

Từ tương tự

sửa

Xem thêm

sửa
  1. Nối dõi tông đường.

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa