Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
nɨək˧˥ lə̰ːʔ˨˩nɨə̰k˩˧ lə̰ː˨˨nɨək˧˥ ləː˨˩˨
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
nɨək˩˩ ləː˨˨nɨək˩˩ lə̰ː˨˨nɨə̰k˩˧ lə̰ː˨˨

Danh từ sửa

nước lợ

  1. Nước tự nhiên, nửa mặn nửa nhạt.
    Nước lợ ở cửa sông.

Đồng nghĩa sửa

Dịch sửa

Tham khảo sửa