Tiếng Việt

sửa

Cách phát âm

sửa
IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
nawŋ˧˥ ɓɨk˧˥na̰wŋ˩˧ ɓɨ̰k˩˧nawŋ˧˥ ɓɨk˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
nawŋ˩˩ ɓɨk˩˩na̰wŋ˩˧ ɓɨ̰k˩˧

Tính từ

sửa

nóng bức

  1. Nói trời nóng làm cho khó chịu.

Đồng nghĩa

sửa

Dịch

sửa

Tham khảo

sửa