Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /ˈmɑʊnd/

Danh từ sửa

mound /ˈmɑʊnd/

  1. Ụ (đất, đá), (đất, đá).
  2. ; đống; đồi; núi nhỏ.

Tham khảo sửa