Tiếng Anh

sửa

Cách phát âm

sửa
  • IPA: /ˈmɑʊnd/

Danh từ

sửa

mound /ˈmɑʊnd/

  1. Ụ (đất, đá), (đất, đá).
  2. ; đống; đồi; núi nhỏ.

Tham khảo

sửa