Tiếng Anh sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /ˈmɑː.nə.ˌreɪɫ/

Danh từ sửa

monorail /ˈmɑː.nə.ˌreɪɫ/

  1. Đường một ray (đường xe lửa).

Tham khảo sửa

Tiếng Pháp sửa

Cách phát âm sửa

  • IPA: /mɔ.nɔ.ʁaj/

Tính từ sửa

  Số ít Số nhiều
Giống đực monorail
/mɔ.nɔ.ʁaj/
monorails
/mɔ.nɔ.ʁaj/
Giống cái monorail
/mɔ.nɔ.ʁaj/
monorails
/mɔ.nɔ.ʁaj/

monorail /mɔ.nɔ.ʁaj/

  1. (Dùng) Một ray.
    Palan monorail — palăng một ray

Danh từ sửa

Số ít Số nhiều
monorail
/mɔ.nɔ.ʁaj/
monorails
/mɔ.nɔ.ʁaj/

monorail /mɔ.nɔ.ʁaj/

  1. Đường một ray.
  2. Toa chạy một ray, cần trục một ray.

Tham khảo sửa