Tiếng Hà LanSửa đổi

Biến ngôi
Vô định
missen
Thời hiện tại
Số ít Số nhiều
ik mis wij(we)/... missen
jij(je)/u mist
mis jij (je)
hij/zij/... mist
Thời quá khứ
Số ít Số nhiều
ik/jij/... miste wij(we)/... misten
Động tính từ quá khư Động tính từ hiện tại
(hij heeft) gemist missend
Lối mệnh lệnh Lối cầu khẩn
mis ik/jij/... misse
Dạng địa phương/cổ
Hiện tại Quá khư
gij(ge) mist gij(ge) miste

Động từSửa đổi

missen (quá khứ miste, động tính từ quá khứ gemist)

  1. hụt: không thể đạt mục đích
  2. nhớ: nhận thấy sự vắng mặt của người nào đó hoặc cái gì đó bằng lòng thương tiếc