Tiếng Hà LanSửa đổi

Cách biến
Dạng bình thường
số ít miljoen
số nhiều miljoenen
Dạng giảm nhẹ
số ít miljoentje
số nhiều miljoentjes

Số từSửa đổi

miljoen gt

  1. triệu: nghìn lần nghìn

Từ liên hệSửa đổi

miljard, biljoen, biljard