Tiếng Hà LanSửa đổi

Số từSửa đổi

miljard gt

  1. tỷ: nghìn lần triệu