Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
mṵʔk˨˩ naːt˧˥mṵk˨˨ na̰ːk˩˧muk˨˩˨ naːk˧˥
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
muk˨˨ naːt˩˩mṵk˨˨ naːt˩˩mṵk˨˨ na̰ːt˩˧

Tính từ sửa

mục nát

  1. Hư hỏng tồi tệ.
    Chế độ mục nát.

Dịch sửa

Tham khảo sửa