Tiếng Việt sửa

Cách phát âm sửa

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
me̤m˨˩ ma̰wŋ˧˩˧mem˧˧ mawŋ˧˩˨mem˨˩ mawŋ˨˩˦
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
mem˧˧ mawŋ˧˩mem˧˧ ma̰ʔwŋ˧˩

Tính từ sửa

mềm mỏng

  1. Nhẹ nhàng, dịu dàngkhéo léo trong ăn nói, cư xử.
    Ăn nói mềm mỏng.
    Thái độ mềm mỏng.

Tham khảo sửa